Close

Vilken klassificering använder man för Vinylgolv?

När man väljer produkter för hemmet ägnar man mer och mer uppmärksamhet åt de tekniska parametrarna.

När det gäller vinylgolv är det oerhört viktigt att välja golv tillverkade av beprövade material med goda egenskaper. Kvalitativa material garanterar att man kommer att kunna njuta av det vackra golvet under många år framöver. Konsumenterna blir mer och mer bekanta med symbolerna som informerar om produkternas tekniska egenskaper.

De flesta sett förkortningen ”AC” som man använder oftast för att indikera golvets hållbarhet. Men vad betyder egentligen denna förkortning och kan man hitta den på vinylgolvplankor?

Förkortningen ”AC” som står för Abrasion Class följs av siffror: 3, 4 eller 5 som är beteckningen av slitageklassen eller nötningsklassen. Det är en av de viktigaste parametrarna som beskriver hållbarheten hos laminatpaneler. I detta fall testas styrkan hos det översta lagret av laminatet med Taber-testet (standard EN15468: 2013). Testet består i att montera ett rund panelprov på en rörlig plattform som roterar runt dess axel. Slipskivor sänks ned på testprovets yta och pressas med lämplig kraft. Efter en tid visas cirklar på det testade materialet, som visar materialets slitage efter ett antal cykler. Ju fler varv den testade panelen tål, desto högre AC-klass får den.

Nötningsklassen jämställs ibland felaktigt med en objektiv bedömning av golvets hållbarhet.

Genom att välja ett AC5-golv, som har en mycket hög slitstyrka, tror konsumenten att han eller hon har köpt produkten i många år. Ingenting kan vara mer fel. AC-klassen är bara en av de många parametrarna som illustrerar golvets hållbarhet. Det är möjligt att ett AC5-klassgolv kan se mycket dåligt ut efter 12 månaders användning i en restaurang.

Abrasion class

Är det ytskiktet som har förstörts på golvet på bilden ovan? Eller har skadorna  uppstått då golvet ofta rengjorts med stor mängd vatten vilket kunde ha lett till vattenabsorption via fogarna och uppsvällning av kärnan. Slitageklass behöver inte  ha något med dessa skador att göra .

AC-klassen används inte för vinylgolv. För vinylpaneler tillämpas en alternativ skala  som är mycket mer precis och som visar golvets lämplighet för användning i bostadsbyggnader, kommersiella byggnader eller till och med industrianläggningar. Denna klassificering kallas för användningsklasser.

PROFESSIONELLT ALTERNATIV – KLASSIFICERING

Det finns tre klasser som avser olika golvegenskaper:

  • Klass 2 – avser bostadsbyggnader. Här finns klass 21 för låg trafik intensitet, 22 för normal trafikintensitet och 23 för hög trafikintensitet.
  • Klass 3 – kommersiell klass i samma klassificeringssystem 31, 32, 33 som baseras på trafikintensitet.
  • Klass 4 – avser industrianläggningar, samma klassificeringssystem används men är svårt att tillämpa i praktiken

användningsklasser

Hur påverkar användningsklasser val av golv i praktiken?

Mot bakgrund av normen EN 16511 som är en riktlinje för läggning av lösa paneler (flerskiktat, halvhårt golv) kan följande användningsklasser tillämpas vid olika användningsändamål:

användningsklasser

 

Denna klassificering gör det möjligt att bedöma vilket golv som passar bäst till ett visst utrymme.

Användningsklass är en komplex parameter med detaljerade krav. För att fastställa en användningsklass behöver 11 olika provningar att genomföras, en av dem avser slitage (AC).

Användningsklass är mer tillförlitlig – den påverkas av betydligt fler faktorer än bara slitage i olika miljöer där golv används. Bland dessa 11 provningar finns beständighet mot fallande föremål (large ball resistance test), hjulstolprovning (castor chair test), provning för beständighet mot fläckar, provning av låsstyrka och dimensionsstabilitet vid temperaturförändringar.

Vilka resultat på nötningsprovning som kan förväntas vid olika användningsklasser beror på följande:

Taber results

Antal provningscykler – Tabers provning och AC-klass är enligt följande:

taber_AC

I praktiken fortsätter provningen tills det yttre skiktet nöts bort.
Det finns givetvis konstruktionsskillnader mellan laminerade paneler och vinylpaneler och normerna anpassas till materialet.

Przyporządkowanie podłóg do klas

Arbiton och Afirmax golv kännetecknas av mycket hög slitstyrka och tillhör därmed klass 33:

Vinylgolv från kollektionen Amaron kan till och med klara av upp till 7000 cykler, vilket motsvarar AC 5 slitageklass och användningsklass 33. Golv från kollektionen Liberal och Afirmax får resultat vid nötningsprov som motsvarar klass 33. Om hänsyn tas till de övriga 10 provningarna ska de betraktas som golv i användningsklass 32. Detta är ett ytterligare bevis på att användningsklasser är en noggrannare parameter på golvbeständighet.

Abrasion test results

 

Värt att tillägga är att slitstyrka inte är samma sak som motståndskraft mot rispor. Dessa är två olika egenskaper. Det är bäst att välja vinylpaneler som har ett speciellt skyddsskikt som ökar golvets motståndskraft mot rispor. Arbiton har infört en sådan lösning i kollektionerna Amaron och Liberal. Titanum Nano Layer är ett unikt lackskikt som ökar panelernas motståndskraft mot rispor med 30%.

Titanium Nano-skikt

 

Detta innebär att paneler med Titanium Nano-skikt kännetecknas av högre beständighet mot rispor orsakade av sand eller förflyttning av möbler.

Scratch test

 

AC-klassen räcker således inte för att reda ut golvets beständighet. För att undersöka om ett visst golv är tåligt och kommer att hålla i flera år behöver alla tekniska parametrar kontrolleras. Det är viktigt att välja vinylpaneler som har hög användningsklass (22 eller 33). Detta garanterar ett utmärkt golv som håller i flera år.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på facebook
Dela på pinterest
Dela på tumblr
Dela på email