När det gäller det upptagna utrymmet, så är golvet den största fasta inredningsdelen av din bostad. Hur det kommer att se ut beror inte bara på själva golvmaterialet, utan även på inredningstillbehör. Golvlister är detaljer som man vanligtvis inte spenderar mycket tid på. De har dock inte bara ett estetiskt utan även ett funktionellt värde.…