Idén om ett enhetligt golv i hela huset är möjlig att genomföra om vi väljer vinylplankor. Detta material kan läggas i vardagsrum, sovrum och tack vare dess vattenbeständighet, även i kök eller till och med i badrum. Problemet uppstår när vi har en lägenhet eller ett hus i flera våningar. Hur ska man anpassa trappan…